Praktisk

 

Pris:

Det koster 400 kr. pr. halvår at være medlem (Familiespejder dog kun 300 kroner pr. halvår).

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves halvårligt

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.

Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.